Wolfenstein Enemy Territory

Jedna z nejstarsich online her Wolfenstein enemy territory

Spuštění serveruSpuštění "dedicated" serveru

Servery Enemy Territory se dělí do dvou skupin: "listen" a "dedicated". "Listen" vám umožňují zároveň hrát a mít spuštěný server, zatímco "dedicated" neumožňuje hrát ze stejného počítače. "Dedicated" servery vyžadují méně výkonu než "listen" servery a tedy jsou i stabilnější. "Listen" servery jsou vhodnější spíše pro hru přes LAN (lokální síť).

Pro vytvoření serveru klikněte na "Host Game" v hlavní nabídce. Obrazovka "Host Game" obsahuje spoustu voleb pro nastavení serveru.

Settings
Tato oblast vám umožňuje nastavit vlastnosti serveru - typ hry, název serveru, PunkBuster ochranu, a další.

Gametype
Při změně typu hry se obnoví seznam dostupných map. Klikněte na mapu pro její vybrání. V režimu kampaně si můžete vybrat kampaň, která se skládá z více map zobrazených na mapě vpravo.

Details
Toto okno obsahuje popis a úkoly vybrané mapy.

Advanced
Kliknutím na toto tlačítko přejdete do okna pokročilých nastavení, jako zpráva dne, hesla vzdálené konzole (RCON), a další.

Start Server
Po nastavení serveru klikněte na toto tlačítko pro jeho spuštění.

**Pro hlubší informace o spuštění serveru si prosím prohlédněte soubor Server Setup ve složce Docs.**

 
Jedna z nejstarsich online her Wolfenstein enemy territory