Wolfenstein Enemy Territory

Jedna z nejstarsich online her Wolfenstein enemy territory

InženýrInženýři mohou pokládat a zneškodňovat dynamity, zneškodňovat nepřátelské balíkové bomby, pokládat miny, stavět postavitelné úkoly a opravovat kulomety a vozidla. Skoro všechny hlavní úkoly v Enemy Territory vyžadují schopnosti inženýra. Američtí inženýři si mohou vybrat mezi samopalem M1A1 Thompson nebo puškou M1 Garand s granátometem M7 Grenade Launcher. Němečtí inženýři si mohou vybrat mezi samopalem MP40 nebo puškou K43 s granátometem GPG40 GranatWerfer. Inženýři začínají se 4 ručními granáty (a 5 granáty do granátometu, pokud si vybrali pušku).

Zvláštní zbraně a vybavení inženýra:

Kleště (klávesa 5)
Kleště se používají k odjištění, zneškodnění, stavění a opravování. Pokud je potřebujete k akci, na obrazovce se objeví ikonka kleští. Pro použití stiskněte a držte střelbu (levé tlačítko myši nebo CTRL) dokud modrý ukazatel nezmizí.

Dynamit (klávesa 6)
Stiskněte střelbu pro položení a automatické přepnutí na kleště. Pro odjištění dynamitu si na něj klekněte, namiřte na něj kleště a podržte střelbu. Modrý ukazatel bude ukazovat průběh.

Nášlapné miny (klávesa 7)
Miny se pokládají a odjišťují stejně jako dynamit. Každý tým může najednou položit nejvýše 10 min.

Zvláštní schopnosti inženýra:

Zneškodnit
Inženýr může zneškodnit dynamit, balíkovou bombu nebo minu. Pro zneškodnění vezměte do ruky kleště (5), stoupněte si na předmět, objeví se ikonka zneškodnění a stiskněte střelbu. Inženýři musí pro zneškodnění mířit přímo na předmět.

Opravit
Inženýři mohou opravit poškozené kulomety a vozidla. Pro opravení jednoduše vyndejte kleště (5) a držte střelbu dokud modrý ukazatel nezmizí.

Postavit
Inženýři mohou stavět velitelská stanoviště a další postavitelné úkoly tak, že si k nim stoupne až objeví se ikonka stavby. Objekt se staví stejně jako se odjišťuje dynamit. Držte střelbu dokud modrý ukazatel nezmizí. Během stavby bude vidět průhledný obrázek výsledné stavby.

Takto vypadá úkol během stavby:

 
Jedna z nejstarsich online her Wolfenstein enemy territory