Wolfenstein Enemy Territory

Jedna z nejstarsich online her Wolfenstein enemy territory

Výbušniny

Každý typ výbušniny se používá jinak:

Granáty (klávesa 4)
Granáty můžete házet okamžitě stisknutím střelby, nebo střelbu podržet k aktivaci pětivteřinového časovače. Časovač bude tikat a po 5 vteřinách granát vybuchne. Granát hoďte před vypršením 5 vteřin, nebo vám vybuchne v ruce a nejspíš vás zabije.

Dynamit (klávesa 6)
Časovač dynamitu je nastaven na 30 sekund. Obvykle se používá pro likvidaci hlavních úkolů. Dynamit může položit jen inženýr. Položený dynamit svítí žlutě. Načasovaný dynamit červeně bliká. Rychlost blikání se s blížícím se výbuchem zvyšuje.

Balíkové bomby a odpalovače (klávesa 6)
Balíkové bomby jsou dálkově odpalované výbušniny používané agenty. Pokud jste dostatečně blízko pro odpal balíkové bomby, na odpalovači se rozsvítí zelená kontrolka. Pokud svítí červená kontrolka, jste pro odpal příliš daleko. Inženýři mohou balíkové bomby zneškodnit.

Nášlapné miny (klávesa 7)
Miny mohou pokládat jen inženýři. Hráči vidí miny svého týmu označené vlaječkami (červené pro němce, modré pro američany). Nepřátelské miny nejsou označeny vlaječkou dokud je neobjeví jeden z vašich agentů. Když šlápnete na minu, uslyšíte zasyčení. Mina vybuchne jen když z ní sundáte nohu. Inženýr může minu zneškodnit i když na ní někdo stojí. I miny vašeho týmu vás mohou zabít. Pokud agent objeví nepřátelskou minu, dostanete o tom hlášení.

 
Jedna z nejstarsich online her Wolfenstein enemy territory